Novinky / akce

Hrochova kronika

V kraji táborském, na sever od okresního města Milevska, na okresní silnici, mezi Petrovicemi a Orlíkem, leží obec Předbořice. Katastr obce předbořické má též samoty Jalovčí. Celá obec čítá 60 čísel a 400 obyvatel. V obci jest farní chrám sv. Filipa a Jakuba, s obecnou dvoutřídní školou. Dříve patřily Předbořice poštou do Petrovic, nyní do Kovářova.

Krajina kolem Předbořic jest tichá a velmi zdravá. Kdo v tuto krajinu zavítá, bývá uchvácen tajemným klidem, jelikož není nikde v okolí žádného průmyslného podniku a lidé se živí hlavně polním hospodářstvím a chovem dobytka. Dobré pověsti se teší zdejší hrách. Z obilí se daří žito. Stavení jsou většinou dřevená a slámou krytá, což mile působí na oko pozorovatele a hlavou kmitnou dávno­věké vzpomínky, jak bývalo jindy a jak jest dnes. Lidé zdejší krajiny jsou pracovití, povahy dobrosrdečné, ducha zbožného. Ze žulových balvanů, kterých jest u Předbořic dosti, tesají se různé potřeby. Dříví k palivu se vozí z lesů orlických, ačkoliv jest v okolí lesů dosti.

Nejvyšší místo u Předbořic jsou Chlumy, 622 m nad mořem. Pak u Záhořan vrch Koňský, 586 m nad mořem a u Radejšína vrch 576 m nad mořem. Na jihozápadním obzoru lze viděti hory šumavské, z nichž dobře zříti pouhým okem Boubín, Libín u Pra­chatic, Javor u Eisensteinu a jiné. Málo jest však návštěvníků této krajiny, by pokochali se zde v úchvatném pohledu na tyto velikány a načerpali prsa svá zdravým, pryskyřicí prosáklým vzduchem.

Předbořice jsou v Čechách čtvery, První okres milevský; druhé hejt. Tábor. byv. panství Vožíce Mladá; třetí hejt. Klatovy, někdy ves patricí do r. 1305 ku klášteru sv. Jiří na hradě pražském; čtvrté hejt. a okres Kutná Hora, bývalé panství Křesice. Dále máme Hro­chův Hrádek u Dobré Vody blíže Březnice. Ve 13. věku bydlel na není vladyka Hroch a v 15. stol. byl již pustý. Hrochův Týnec u Chrudimi. Po husitských válkách vládl na Týnci Jan Hroch z Mezilesic, po němž městečko přezváno Týncem Hrochovým. Nyní drží Týnec Šlechtové, kteří v minulém století obdrželi přídomek z Hrochova. Zderadíny Hrochovy, okres Janovice Uhlířské, byv. panství vladyk Hrochů. Též několik osad pod jménem Hrochov se v Čechách nalézá.

Jméno Hroch odvozuje se od jména Hroznatá, Hronek a pod. Čteme-li historické zápisy, nacházíme velmi často jméno Hroch a to proto, že bývalo jméno toto křestní, osobní a nikoliv příjmení. Začátkem 15. stol. povstávaly příjmení z křestních jmen. Jméno Předbor z Předbořic jest známo již ve 12 stol ...

Moji snahou bylo proniknouti co nejvíce temno, které zahaluje obec předbořickou a naši rodinu Hrochovu, bych uchoval přátelům a známým správné historické zápisy, které v tomto spisku podám.